понеделник, 2 септември 2013 г.

Септември и октомври - жега в UnderGara!


Undergara може да свири и ще го прави с различни групи всяка сряда от 18 до 20 часа. Започваме на 11ти септември с блус и джаз от МотелТВ.

Всеки петък ден на майстора -  започваме в петък, 20ти септември, с Ива и Мария от Асоциация за развитие на изкуствата и занаятите. После пък, на 27ми септември Destructive Creation ще ви замаят с майсториите си. Ще може да се научите на изработка на различни предмети, всеки петък нещо ново.

Нощ на театрите на 14ти септември (събота) от 19 часа ще ви изненадат в подлеза с уличен театър с кукла на Гео Калев. 

Архитектурен семинар – 17, 18, 19 септември. Темата е Lighter, Cheaper,Quicker. Семинарът ще се води от Група Град и Трансформатори. Всеки архитект или студент по архитектура е добре дошъл да участва. Семинарът ще се проведе в подлеза, за по-добра ориентация :). В резултат от семинара трябва да представим пред НАГ и СОС нови планове за Ротондата.

Представяне на проекта:
- На 5ти септември представяме проекта UnderGara в Betahaus.
- На 26 септември на конференция на Арт Офис на тема "Изкуство в градска среда", ще участваме с презентация и изказвания за проблеми, по който работим.

Още през тези 2 месеца:
- ще сложим безплатна библиотека;
- ще събираме домашните ви лампи (доброволно ;)) – ще видите защо;
- ще напълним едни сини кашпи с красиви цветенца;
- и още 10тина неща засега...

И още мнооого други, чак толкова, колкото да не ви писне от нас, но пък да успеете да се включите с кеф в нещо, което ви харесва. Питайте доброволците ни – никой не се е оплакал. Е, то ние всички сме доброволци в момента.

сряда, 28 август 2013 г.

Сдружение UnderGara започва трансформацията на подлеза на Централна ЖП гара в София

На 31 август и 1-ви септември Централна гара София ще бъде сцена на Флашмоб с чистене под мотото: “Запрятаме ръкави, запрятай и ти!“

Флашмоб с чистене, танци и игри е част от поредицата креативни акции за превръщане на изоставения и занемарен подлез на Централна гара в София в оживено и чисто място. Това е и начин да се върнат тези пространства на обществото, за да бъдат отново безопасни и сигурни, да са пристан на изкуство, творчество и пъстър живот.

Флашмоб с чистене започва от паметника в подлеза на гарата от 10 часа сутринта до 22 часа вечерта и в събота, и в неделя, 31 август и 1-ви септември. Осигурени са музика, ръкавици, кофи и мопове за забавно чистене на основната пътека на подлеза на Централна гара. За игрите на открито има подсигурени шах, табла, федербал. Децата са добре дошли.

Флашмоб с чистене се организира от сдружение “UnderGara“, с разрешението на Столична община. Акцията ще бъде заснета, за да видят повече хора, че всеки може да промени света наоколо с добър пример и творчески решения. С инициативата сдружение UnderGara представя своето несъгласие с похабяването на публичните пространства, каквото е подлеза на Централна гара в София, но и твърдото намерение да бъдат възродени по един красив начин. Първата акция на UnderGara беше украсата на подлеза с цветна инсталация от оригами. Заедно с пъстрите жерави и пеперуди, окачени в подлеза, сдружението добави и пожелания - подарък за преминаващите, като например „Колко често, като видиш гъсеница, си я представяш красива пеперуда?”

събота, 27 юли 2013 г.

Социалната програма на UnderGara за Ротондата

Към днешна дата въпреки централната си локация, заради неподдържаното състояние, в което се намират, различните нива на предгаровия площад са убежище за бездомни хора и други маргинализирани групи. Площадът е публично пространство, което всички членове на обществото, включително и те, имат право да използват. В същото време необходимо е да поемем отговорност и към останалите членове на обществото, които имат право да живеят в сигурна и спокойна среда. Нашето желание е при реализирането на проекта UnderGara тези хора да не бъдат просто изтласкани от подлеза и прогонени към други закътани места в градската среда. Към тях и към тяхната ситуация трябва да се подходи внимателно и да се намери устойчиво решение или за тяхното интегриране и социално включване в новата културна среда, или за осигуряването на друг постоянен сигурен подслон.

Групата на бедомните хора е изключително хетерогенна. Поради това необходимо е преди намеса да бъдат предварително проучени тяхната ситуация и намерения, при контакт с тях да бъде осигурена експертна психо-социална подкрепа, а тяхната интеграция в обществото да е добре обмислен и координиран проект. Нещо повече – бездомните хора често са обект на стереотипизиране и предрасъдъци и не се ползват с доверието на останалата част от обществото. При интегрирането им в определен район, необходимо е да се направи проучване за нагласите на населението относно до колко биха приели присъствието на бездомните хора в своето ежедневие и своите дейности, както и да се работи за разчупването на предрасъдъците за информирането на гражданите за проблемите на бездомните.

Смятаме, че единствено мултисекторален отговор на проблема, който изисква партньорството на приюти, социални и здравни службни, неправителствен сектор, държавни институци и частни заинтересовани лица може да намери дълготрайно решение. Ето защо като първа стъпка ние ще се свържем с Дирекция "Социално подпомагане" - Сердика, за да проверим дали имат налична база данни за бездомните и скитащите в района на Централна гара. Ще търсим тяхното партньорство за изготвяне на карти за всеки човек, настанил се в подлеза. Ще потърсим сътрудничеството на БЧК, Каритас и други социални организации за осъществяване на личен контакт с бездомните лица. Добър пример в това отношение са социалните линейки от френски тип (SAMU social). Провеждаме проучване сред хората, които ще бъдат потребители и инвеститори в UnderGara за това какви са техните нагласи относно присъствието на бездомни хора в района на предгаровия площад. На базата на събраната информация и сформираните партньорства ще съставим план за действие и ще търсим възможност за постоянното приютяване на хората в отделен приют, където да бъдат поети грижите за тях. При наличие на подходящи условия  ще работим и върху тяхното интегриране като част от UnderGara. В този случай партньорството с БДЖ, Софийски Метрополитен, магазините и заведенията на площада ще е важно.

Площадът може да дава свободен достъп на бездомните, а и на пътуващите, до необходими условия за живеене като тоалетни и бани, отопление. Същестуват добри примери за ЖП и автобусни гари, които действат в името на бездомните. Подобни успешни инициативи са Hope in Station и Work in Station, които са подкрепени от Европейската комисия. В Германия, Австрия и Италия метростанциите и гарите остават отворени през зимата, за да предложат по-топъл подслон за скитащите. Има примери и за социално предприемачество, което включва бедомните хора като им предлага възможност за работа или дори за управление на малък бизнес сектор ( например рециклиране, велосипеди под наем и др.) В подобни социални кооперативи се предлага обучение както и на редовните служители, които да наблюдават и съветват бездомните, така и терапии и обучения за самите бездомни. Доказано е, че чрез арт терапии  и колективна работа тяхното самочувствие се повишава и шансовете за интегрирането им обратно в обществото нарастват. В общите пространства за искуство на UnderGara биха могли да се провеждат артистични акции и събития, които да привличат вниманието към проблемите на хората на улицата (добър пример за подобни акции е проектът Violence in Transit).

Ще търсим партньорства и подкрепа за създаването на дневен интеграционен център за бездомни хора в рамките на UnderGara пространството. В зависимост от възможностите ни подобен център би могъл да има различни функции и да оказва различни видове помощ.От  една страна той би могъл да служи като информационно бюро, което да ориентира и пренасочва потърсилите помощ към обществени и частни социални услуги, които да задоволят основните нужди (общежития, центрове, които разпространяват лекарства и дрехи, столове, и др.). След първоначалното установяването на връзка с бездомните лица, центърът може да им оказва подкрепа по пътя на психо-социално възстановяване. От друга страна би могъл да бъде координационен център за заинтересованите лица и  организации, които предлагат помощ на бездомнте както във така и извън рамките на UnderGara. Пример за подобен успешен център е Помощният център за маргинализирани лица, който се намира на ЖП гара Roma Termini. Центърът е създадден от италианската неправителствена организация Europe Consulting като част от проекта Hope in Stations.

Съвместната социална политика може да осигури чувството за безопасност на публичните места, като отграничи безобидното поведение от действителните криминални дейности на някои хора в района на гарата. Целият процес ще има нужда от координирана охрана и наблюдение.

Направихме първоначално проучване на възможностите за финансиране на дейностите от социалната програма на UnderGara. Една от основните възможности за финансиране е чрез средствата на Европейския социален фонд. През юни 2013 Еврoпейскят парламент одобри бюджет от 3,5 милиона Евро за Европейския социален фонд за помощ на най-ощетените. В рамките на новия програмен период  ще бъде осигурена по-голяма подкрепа за изпитване и разширяване на мащаба на иновативни решения, които да отговорят на социалните нужди, а минимум  20 % от средствата от ЕСФ ще бъдат насочени към действия за социално приобщаване. Проектите за интегрирането на бездомни лица са в съответствие с стратегия 2020 на ЕС. От друга страна на национално ниво все повече приюти за бездомни лица в страната получават държавно делегирани бюджети.

Съзнаваме, че създаването на интеграционен център и работата с бездомни хора е отговорна задача и че при планирането на дейността му е необходимо да се осигурят пари не само за неговото създаване, но и за неговата дългосрочна поддръжка. 


понеделник, 8 юли 2013 г.

Подробности от проекта

В момента мястото има 130 магазина, които са собственост на общината или на частни фирми. По-голямата част е общинска собственост, стопанисвана от Софийски имоти. Само 10 търговски обекта работят в момента (2-3 павилиона, 1 магазин „за левче”, магазин за обувки, 2 кафенета, 1 бистро и казино). В медиите представители на общината са споменали, че мястото може да бъде отдадено на концесия. Според досега проведените разговори с представители на общината, планове за подлеза на гарата няма.
Чрез проекта искаме това място да се превърне в творчески център (UnderGara Creative Hub), като затова ще създадем следните общи пространства:
·    Постоянна сцена за изкуства (единствена за момента в София)
·    Място за семинари с капацитет 150 човека
·    Изложбени пространства за поне 2 самостоятелни изложби, които могат да се използват и за демонстрации на техники и занаяти, както и постоянна изложба на историческата памет на гарата
·    5 безплатни обществени тоалетни.
Също така, ще потърсим и поканим представители на творческия бизнес в здравословен микс, които да заемат съществуващите пространства и допринесат за развитието на мястото като цяло.
- книжарница
- библиотека (може да бъде част от книжарницата или от кафене)
- галерии
- магазини за цветя (>2)
- ресторанти, бистра (>2, вкл. супатерии)
- кафенета (>2)
- туристически информационен център
- занаятчийници и магазини за ръчно изработени предмети
- био и органични магазини за храни и козметика
- място за разпечатване и печатане (може да бъде отделно или част от друг бизнес – книжарница, галерия или семинарна зала)
- творчески и модни ателиета
- офиси на творчески компании и НПО
UnderGara Творчески Център, разположена в този транспортен възел, има потенциал за свързване на различни хора и функции. В момента това е място, свързано с придвижването и чакането – хората имат нужда да преминат по маршрути, начертани от архитектурата и движението им съдържа периоди на изчакване, преди да се качат на влака или автобуса.
Изследването, което проведохме вътре в града, показа, че мястото има потенциал да доведе публика специално заради събития, които се организират там. Предвид отличната транспортна осигуреност на локацията, серия от музикални събития и изложби могат да „напълнят” пространството и с различна от пътуващата публика. Нашият проект включва създаването и управлението на музикални и културни пространства, които да предоставят такава възможност.
Също така, сътрудничеството с НКЖИ и БДЖ може да подпомогне както проекта UnderGara, така и Централна гара София чрез обща продажба на билети за влак+събитие.
Архитектурната концепция може да бъде организирана чрез 3-дневен семинар за студенти по архитектура и урбанистика и действащи архитекти, както и други доброволци, като целта ще бъде максимално да се използват създадените пространства. Група Град ще модерира семинара.

Юридически мястото ще се управлява от сдружение на физически и юридически лица в обществена полза, като всички бизнеси, които ще се нанесат в UnderGara ще поемат своите общи отговорности и членство в сдружението (включване в социални дейности, участие в поддръжката на общите площи, съвместни събития и др.)

събота, 22 юни 2013 г.

Undergara манифест

Имало едно време едно оживено място в София – входа на града. Хората ходели там, за да пътуват, купуват цветя, бельо и бижута. Преди няколко години Общината решава да ремонтира и преустрои мястото. Продавачите не се връщат. Мястото се напълва с хора, намиращи убежище зад преградните стени. Предназначението му се променя драматично след ремонта. От предгаров площад се превръща в най-голямата тоалетна в Европа.

Ние сме хората, които искаме то отново да бъде безопасно, чисто и оживено място, пълно с изкуство и творчество. Имаме правото да използваме това пространство за себе си като личности, за семействата и приятелите си, където да се чувстваме сигурни, да прекарваме своето време, да слушаме музика, да четем, да гледаме филм или пиеса, да се забавляваме, да научим нещо ново. Готови сме да поемем отговорността да върнем това място на хората и имаме план как да го направим.
Имаме право на човешко отношение в това обществено пространство.
Не сме съгласни с подобно похабяване на публично пространство, пари и възможности.

Присъединете се към нас в осъществяването на тази промяна!